malyeuropejczyk.edu.pl

Absolwent Przedszkola

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA DWUJĘZYCZNEGO MAŁY EUROPEJCZYK:

 1. Zna własne możliwości, swoją wartość i uzdolnienia.
 2. Jest uczciwy i prawdomówny.
 3. Jest kulturalny, wrażliwy i  tolerancyjny.
 4. Zna normy społeczne i  ich przestrzega.
 5. Swobodnie komunikuje się zarówno z rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi.
 6. Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków ucznia szkoły podstawowej.
 7. Osiągnął adekwatny do indywidualnych możliwości poziom wiedzy, umiejętności i sprawności.
 8. Jest przygotowany do kontynuowania edukacji w dwóch językach: polskim i angielskim.
 9. Rozumie odrębność narodową, która wyraża się w innym języku, kulturze, zwyczajach.
 10. Jest gotowy do podejmowania różnorodnych zadań oraz odczuwa satysfakcję z ich wykonania.
 11. Posiada zdolność czytania, pisania i liczenia.
 12. Potrafi cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwa satysfakcję  z odnoszonych sukcesów.
 13. Zna podstawowe zasady  bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia i umiejętnie z nich korzysta.
 14. Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
 15. Osiągnął dojrzałość szkolną.