malyeuropejczyk.edu.pl

Dwujęzyczność

Edukacja dwujęzyczna

Zajęcia  prowadzone są w systemie dwujęzycznym. Wychowawca  grupy realizuje podstawę programową w języku polskim, a nauczyciel – anglista przekazuje wiedzę i  komunikuje się z dziećmi wyłącznie w języku angielskim. Język angielski towarzyszy dzieciom codziennie w trakcie zajęć edukacyjnych, zabawy i innych aktywności.

Program nauczania dwujęzycznego realizowany jest metodą  „early immersion method”, która jest naturalną metodę przyswajania języka angielskiego równolegle do języka ojczystego. Język angielski w procesie nauczania dwujęzycznego jest narzędziem komunikacji i interakcji podobnie jak w przypadku naturalnej nauki języka ojczystego. Nauczyciel- anglista  używa wyłącznie języka angielskiego  zarówno podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych  jak i w kontakcie z dziećmi ( na placu zabaw, przy posiłkach, w zabawie swobodnej, podczas wykonywania czynności porządkowych).