Dzielni ratownicy…

W piątek 12 maja w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je doświadczony zespół medyczny z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Podczas zorganizowanego w grupach spotkania, dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Poza tym dzieci zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.  Ratownicy pokazali również przedszkolakom wyposażenie karetki oraz zaprezentowali sygnały świetlno-dźwiękowe wydawane przez karetkę podczas jazdy. Zajęcia te miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw. Dzieci poznały podstawowe czynności ratownicze niezbędne w przypadku nieobecności osób dorosłych. Spotkanie to podsumować można jako doskonałą lekcję, która poprzez zabawę może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.