malyeuropejczyk.edu.pl

Play, learn and grow with us!

Metody pracy

Metody i  techniki pracy z dziećmi

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza  Przedszkola Dwujęzycznego Mały Europejczyk opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod  i technik pracy z dzieckiem m.in.:

1. Metodę Klanzy -pedagogikę zabawy
2. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
3. Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
4. Elementy pedagogiki Marii Montessori
5. Odimienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak
6. Glottodydaktykę prof. Bronisława Rocławskiego 
7. Gimnastykę wg Kazimiery Wlaźnik
8. Metodę aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss
9. Drama
10. Gry i zabawy integracyjne
11. Relaksację
12.  metodę twórczego ruchu Carla Orffa