mgr Agnieszka Korol - nauczyciel, wychowawca grupy przedszkolnej

mgr Agnieszka Korol - nauczyciel, wychowawca grupy przedszkolnej

 

Jako absolwentka Pedagogiki UMCS odkryłam, że to praca z najmłodszymi dziećmi jest dla mnie największą wartością. Dlatego ukończyłam Pedagogikę Przedszkolną i od 2008 r. przekazuję moim wychowankom wiadomości, rozwijam umiejętności z różnych dziedzin życia oraz zaszczepiam w nich ciekawość świata i postawę aktywności zgodnie z zasadą „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.