malyeuropejczyk.edu.pl

mgr Ewelina Świć

wychowawca grupy 4

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS W Lublinie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z pedagogiką kreatywności.

Z zaangażowaniem, pasją i uśmiechem podchodzę do pracy z dziećmi, odkąd pamiętam stanowiły one ważną cześć mojego życia.  W pracy liczy się dla mnie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do rozwoju dziecka.