malyeuropejczyk.edu.pl

Play, learn and grow with us!

mgr Karolina Mielnicka

wychowawca grupy 2

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja z profilaktyką, dodatkowo studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego oraz dydaktykę wczesnego nauczania języka angielskiego.

Praca w przedszkolu sprawia mi wiele radości, a największą motywacją do działania są uśmiechy dzieci. „W wychowaniu kieruje się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim (…)”.