malyeuropejczyk.edu.pl

mgr Marcin Janczyk warsztaty umuzykalniające

zaj.umuzykalniające

Ukończył studia na IWA UMCS Od 2003 roku prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi i młodzieżą. Posiada wiele sukcesów w prowadzeniu zespołów oraz solistów. Laureat wielu nagród za pracę dydaktyczną z dziećmi i młodzieżą.