malyeuropejczyk.edu.pl

mgr Patrycja Mazurkiewicz

wychowawca grupy 2

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopeda.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku filologia polska ze specjalnością logopedyczną oraz pedagogiki ze specjalnością wczesnoszkolną i przedszkolną. Wierzę, że praca z dziećmi ma charakter dwustronny, bo tak jak dorośli przekazują najmłodszym wiedzę o otaczającym świecie i wartościach, tak i dziecko może nauczyć dorosłych co najmniej trzech rzeczy: „cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie”.