malyeuropejczyk.edu.pl

Misja Przedszkola

 

MISJA PRZEDSZKOLA

„Najważniejszy obowiązek wobec dzieci to dać im szczęście”

                                                                                      Alen Baxton

Przedszkole Dwujęzyczne Mały Europejczyk:

1. Tworzy dzieciom serdeczną atmosferę, wzmacnia poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i szczęścia.

2. Zapewnia bezpieczne, komfortowe i dostosowane do  potrzeb rozwojowych dzieci warunki do  zabawy, edukacji, aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej.

3. Stwarza dzieciom wyjątkową możliwość poznawania świata poprzez zabawę i edukację przedszkolną w dwóch językach: polskim i angielskim.

4. Przekazuje i wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie dalszej nauki w dwóch językach: polskim i angielskim.

5. Wykorzystuje  nowoczesne i aktywizujące metody pracy, wyzwalające kreatywność i aktywność twórczą dzieci.

6. Rozbudza w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość, wiarę we własne możliwości i  wrażliwość.

7. Uczy zachowań społecznie akceptowanych, opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, szacunek i tolerancja.

8. Przygotowuje dzieci  zarówno do przeżywania sukcesu, jak i  do radzenia sobie z niepowodzeniem i  porażką.

9. Promuje wychowanie prozdrowotne.

10. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne Rodziców.

11.  Kształtuje modelową sylwetkę absolwenta Przedszkola.