malyeuropejczyk.edu.pl

Play, learn and grow with us!

mgr Klaudia Król - wychowawca grupy przedszkolnej

Ukończyłam studia lmagisterskie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku pedagogika, specjalność: wczesnoszkolna i przedszkolna. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość oraz poczucie odpowiedzialności i troski o małego człowieka. Jestem osoba otwartą na nowe wyzwania, obowiązkową, cierpliwą i opiekuńczą. Staram się dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na zachowania dzieci. Z natury jestem optymistką. Lubię spędzać wolny czas na długich spacerach. 

mgr Aleksandra Jakóbczyk - nauczyciel języka angielskiego

 

Jestem absolwentką kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i kierunku Filologia angielska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Pracując jako anglistka w Przedszkolu Dwujęzycznym Mały Europejczyk oraz Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Europejczyk łączę zamiłowanie do pracy z dziećmi oraz zainteresowanie językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych.

Agnieszka Zarzycka

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Głównym założeniem mojej pracy jest kształcenie młodego pokolenia, ale i kształtowanie w nim odpowiednich postaw. Praca z przedszkolakami daje mi niesamowitą radość i motywację. Piękne jest to, że każde dziecko ma swój charakter i dlatego tak ważne jest indywidualne podejście, które wprowadzam w procesie nauki. Ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy daje mi każdy, nawet najmniejszy postęp w rozwoju, ale przede wszystkim uśmiech dziecka.

 

mgr Agnieszka Śmietanka - dyrektor ds. administracyjnych

 

Absolwentka UMCS. Z przedszkolem związana od 2011 roku.

Odpowiada za finanse i wszelkie sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem placówki. Posiada zdolności organizatorskie, jest sumienna i systematyczna w swoich działaniach i zawsze uśmiechnięta.

 Kocha dzieci i w razie potrzeby chętnie służy pomocą w opiece nad nimi.