malyeuropejczyk.edu.pl

Play, learn and grow with us!

mgr Klaudia Król - wychowawca grupy przedszkolnej

Ukończyłam studia lmagisterskie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku pedagogika, specjalność: wczesnoszkolna i przedszkolna. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość oraz poczucie odpowiedzialności i troski o małego człowieka. Jestem osoba otwartą na nowe wyzwania, obowiązkową, cierpliwą i opiekuńczą. Staram się dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na zachowania dzieci. Z natury jestem optymistką. Lubię spędzać wolny czas na długich spacerach. 

mgr Aleksandra Jakóbczyk - nauczyciel języka angielskiego

 

Jestem absolwentką kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i kierunku Filologia angielska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Pracując jako anglistka w Przedszkolu Dwujęzycznym Mały Europejczyk oraz Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Europejczyk łączę zamiłowanie do pracy z dziećmi oraz zainteresowanie językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych.

mgr Anna Łuszcz

Jestem absolwentką Wyższej Szkoly Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie o specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią.
Bardzo lubię pracować z dziećmi ponieważ one uczą mnie cieszyć się najdrobniejszymi rzeczami, dostrzegać to co niedostrzegalne i zachwycać się otaczającym światem. W mojej pracy staram się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, nauczyć ich co jest dobre, a co złe oraz dać im możliwość poznania i doświadczenia tego co interesujące.

mgr Agnieszka Śmietanka - dyrektor ds. administracyjnych

 

Absolwentka UMCS. Z przedszkolem związana od 2011 roku.

Odpowiada za finanse i wszelkie sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem placówki. Posiada zdolności organizatorskie, jest sumienna i systematyczna w swoich działaniach i zawsze uśmiechnięta.

 Kocha dzieci i w razie potrzeby chętnie służy pomocą w opiece nad nimi.