„Od pochodni do żarówki. Jak zrobić świecę?”

W grudniu miały miejsce kolejne warsztaty naukowe z cyklu „Akademia Małego Naukowca”. Początkiem zajęć była pogadanka na temat stosowania oświetlenia w domu i poza nim. Dzieci chętnie wymieniały się doświadczeniem ze swojego życia. Odpowiadały na pytania dotyczące rodzajów oświetlenia w domu oraz zastanawiały się jak kiedyś oświetlano pomieszczenia. Następnie, dzięki multimediom i zgromadzonym rekwizytom przedszkolaki poznały historię elektryczności. Dowiedziały się, co to jest: ognisko, łuczywo, kaganek, świeca, lampa naftowa aż do współczesnej dzisiejszej żarówki. Ostatnim zadaniem, które dostarczyło najmłodszym największej satysfakcji, była możliwość własnoręcznego wykonania świecy z wosku pszczelego.