malyeuropejczyk.edu.pl

Oferta Edukacyjna

W ramach oferty naszego Przedszkola zapewniamy wszystkim dzieciom:

- codzienne zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez wychowawców poszczególnych grup
- zajęcia w języku angielskim – co najmniej dwa razy dziennie
- projekty edukacyjne w języku angielskim – 1 raz w miesiącu
- gimnastyka ogólnorozwojowa – codziennie
- codzienne zabawy na świeżym powietrzu
- zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne – 2 razy w tygodniu
- warsztaty z cyklu Mały Naukowiec
- edukacja ekologiczna i przyrodnicza – zajęcia cykliczne
- bajkoterapia - codziennie
- przedstawienia teatralne na terenie przedszkola
- wizyty gości: aktorzy, muzycy, ludzie ciekawych zawodów.
- uroczystości, imprezy  okolicznościowe z udziałem  Rodziców
- coroczny piknik rodzinny w plenerze
- wycieczki i spacery edukacyjne i rekreacyjne
- diagnoza logopedyczna i  porady logopedy
- porady psychologa
- posiłki przygotowywane na miejscu w kuchni przedszkolnej

Zajęcia dodatkowe (płatne):

- basen
- taniec towarzyski
- karate
- balet