Opłaty

Czesne obejmuje:

 • Codzienne zabawy w języku polskim i angielskim
 • Codzienne zajęcia dydaktyczne w dwóch językach: polskim i angielskim
 • Zajęcia edukacyjne z cyklu "Mały Naukowiec"
 • Zajęcia edukacyjne z cyklu "Mały Podróżnik"
 • Bajkowanie w języku polskim i angielskim
 • Codzienne zajęcia ruchowe w oparciu o metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Gimnastyka
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Religia
 • Indywidualna diagnoza logopedyczna
 • Indywidualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
 • Wycieczki przedszkolne
 • Koncerty artystów z Filharmonii Lubelskiej
 • ubezpieczenie NNW

 Zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe):

 • taniec nowoczesny i towarzyski
 • balet
 • karate
 • zajęcia „decoupage” („dekupaż)
 • inne języki obce