Otwarcie przedszkola

Przedszkole „Mały Europejczyk” funkcjonuje od 1 września 2011 roku w oparciu o podstawę prawną jaką jest Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz., Nr 168 ,poz 1324); Ustawa o systemie oświaty oraz akta wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego; Statut Przedszkola. Placówka została wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych Gminy Konopnica nr ewid. 1/2011. Blok Żywienia w Przedszkolu Dwujęzycznym Mały Europejczyk został zatwierdzony decyzją znak HŻ-D-6326/24/11 z dnia 31.08.2011r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.