Program

Program przedszkola

Program wychowawczo-dydaktyczny przedszkola opiera się na Podstawach Programowych Wychowania Przedszkolnego MEN zarówno w części polskiej jak i anglojęzycznej.

Realizujemy treści określone w podstawie programowej w oparciu o:

  • Ku dziecku - Program wychowania przedszkolnego - Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska
  • Dziecięca matematyka - E.Gruszczyk-Kolczyńska, E.Zielińska
  • Program nauczania języka angielskiego - Wychowanie przedszkolne - Mariola Bogucka, Dorota Łoś
  • Programy autorskie nauczycieli (edukacja dwujęzyczna,teatralna,przyrodnicza,zdrowotna i ekologiczna)

 Metody pracy:

  • Pedagogika zabawy
  • Elementy pedagogiki Marii Montessori
  • Metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne
  • Gimnastyka wg K.Wlaźnik