malyeuropejczyk.edu.pl

Programy i projekty

 

Programy i projekty

Program Przedszkola Dwujęzycznego Mały Europejczyk zarówno w części polskiej jak i angielskiej jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

W naszym przedszkolu  treści programowe realizujemy  w oparciu o programy:

SAMODZIELNE, WSZECHSTRONNE, SZCZĘŚLIWE - program wychowania przedszkolnegopod red. Ewy Wilczyńskiej, Nowa Era

ENGLISH PLAY BOX - program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim”  D. Sikora- Banasik, E. Wilkos, Nowa Era

LEARNING BY DOING -  elementy wychowania przedszkolnego w języku angielskim w Przedszkolu Dwujęzycznym Mały Europejczyk w Szerokiem, program własny, Beata Kowalska, Aleksandra Jakóbczyk

DZIECIĘCA MATEMATYKA – zabawy matematyczne wspomagające rozwój umysłowy,

 prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska

PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO NAUKI PISANIA I CZYTANIA - Jolly Phonics

PRZYKŁADOWY PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA PRZEDSZKOLA – praca zbiorowa, Ośrodek Rozwoju Edukacji

W roku przedszkolnym 2021/2022  edukację przedszkolaków wzbogacamy o cykliczne projekty edukacyjne:

1. MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY EMOCJA

2. MATEMATYCZNE ZABAWY MAŁEGO EUROPEJCZYKA

3. MOJA POLSKA TAKA PIĘKNA

4.ROLE-PLAYING GAMES AND ACTIVITIES:

·      At the cinema

·      At the restaurant

·      Let’s go shopping!

·      I love ice-cream!

5. CELEBRATIONS:

·      A fancy dress party

·      An Easter egg hunt