malyeuropejczyk.edu.pl

RODO

RODO w Małym Europejczyku

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r. Informujemy, iż administratorem danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka jest Przedszkole Dwujęzyczne Mały Europejczyk w Szerokiem, Szerokie 107A 20-050 Lublin gmina Konopnica.  Można się z nami kontaktować listownie, poprzez email na adres sekretariat@albion.edu.pl oraz telefonicznie: +48 601 721 666. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług. Dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres świadczenia usług edukacyjno-opiekuńczych oraz archiwizowane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sekretariat@albion.edu.pllub listownie na adres: Szerokie 107A, 20-050 Lublin. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO. Jedynymi instytucjami, którym powierzamy dane osobowe są: osoby dbające o zdrowie Dzieci w naszej placówce, Gmina Konopnica, Kuratorium Oświaty w Lublinie, System Informacji Oświatowej. Nikomu nie udostępniamy Państwa danych bez wyrażenia odpowiedniej zgody. Nie upubliczniamy wizerunku Państwa i Państwa Dzieci bez odpowiedniej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Monitoring w Małym Europejczyku. Monitoring w naszym przedszkolu służy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom oraz Pracownikom Przedszkola. Kamery zlokalizowane są w widocznych miejscach na zewnątrz budynku oraz obejmują zasięgiem korytarz przedszkolny, salę gimnastyczną i basen. Zapis z kamer jest automatycznie usuwany i nadpisywany po upływie 10 dni.