malyeuropejczyk.edu.pl

INFORMACJA DLA GRUPY 2

Informujemy, że grupa 2 od dnia 20 listopada 2020 roku do 27 listopada 2020 roku zgodnie z ustaleniami z PSSE w Lublinie jest objęta kwaranntanną z powodu potwierdzenia  COVID-19 u jednego z dzieci. Cała grupa przechodzi na ten czas na nauczanie zdalne.