malyeuropejczyk.edu.pl

LISTOPADOWY CZAR

Listopadzie nasz uroczy

nie krop deszczem prosto w oczy!

Niech twe piękno nas zaskoczy

słońcem w dzień i ciepłem nocy.

Kolorowe rozsyp listki,

niech wesoło będzie wszystkim!