malyeuropejczyk.edu.pl

Makaronowe obrazy - sensoplastyka gr. 1