malyeuropejczyk.edu.pl

POWIEW LATA

Czerwiec- miesiąc wszystkich Dzieci,
gdy wysoko słonko świeci
zaczynamy od Ich święta,
każdy Rodzic o nim pamięta!
Lato już się ściga z wiosną,
polne kwiaty szybciej rosną.
Coraz cieplej, dłuższe dni...
Każdy czeka na wakacje
i związane z nimi atrakcje!