malyeuropejczyk.edu.pl

O Przedszkolu

Przedszkole Dwujęzyczne Mały Europejczyk

To miejsce, w którym dzieci w wieku 3 -7 lat w przyjaznej, pełnej zrozumienia i szacunku atmosferze rozwijają swoje  umiejętności w każdej dziedzinie życia. Mottem naszych działań są "troskliwa opieka
i cierpliwość oraz dobry przykład i motywacja".

 

Nasza historia

Przedszkole Dwujęzyczne Mały Europejczyk rozpoczęło swoją działalność 1 września 2011 roku na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej. Przedszkole usytuowane jest przy ulicy Nałęczowskiej w Gminie Konopnica. Realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, dotyczących przedszkoli niepublicznych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych i przyjaznych warunkach, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.
 

Infrastruktura

Przedszkole oferuje starannie przygotowaną przestrzeń do zabawy i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Mieścimy się w nowoczesnym, wolnostojącym budynku, zaprojektowanym i wybudowanym na potrzeby przedszkola.
 

Mamy podgrzewane podłogi, uzdatnioną wodę w kranach, estetyczne i funkcjonalne pomieszczenia przedszkola, odpowiadające obowiązującym wymogom. Budynek jest w pełni klimatyzowany. W salach lekcyjnych zainstalowane zostały oczyszczacze powietrza .
Przedszkole wyposażone jest w różnorodne pomoce dydaktyczne odpowiednie do wieku wychowanków, sprzyjające rozwojowi zainteresowań dzieci.
 
Do dyspozycji mamy 4 sale do zajęć przedszkolnych, salę gimnastyczną oraz basen zaprojektowany specjalnie do nauki pływania dzieci. Woda basenowa jest uzdatniana nowoczesną metodą Pola - jeden z pierwszych tego typu basenów w kraju.
Ponadto nasze dzieci mają do dyspozycji duży, zielony plac zabaw, przeznaczony wyłącznie dla dzieci z naszego przedszkola, zlokalizowany z dala od ulicznego zgiełku, wyposażony w bezpieczne, atestowane urządzenia do zabawy. Bliski kontakt z przyrodą zapewnia ogródek upraw przedszkolaka, w którym dzieci uprawiają i pielęgnują różnorodne rośliny. 

Posiłki

Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Posiłki przygotowywane są na miejscu codziennie – świeże i zdrowe, przyrządzane w piecu konwekcyjno-parowym, ustalane według zaleceń żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
 

Bezpieczeństwo

W przedszkolu działa system monitoringu cyfrowego (40 kamer) a wejście jest zabezpieczone domofonem. Teren placu zabaw jest ogrodzony, zabawki i urządzenia posiadają wymagane atesty bezpieczeństwa i są systematycznie konserwowane. Każdego roku, podczas przerwy wakacyjnej, odnawiane są wszystkie pomieszczenia przedszkola.