malyeuropejczyk.edu.pl

Informacje

Drodzy Rodzice,

od 1 września kontynuujemy przedszkolne zajęcia, wracając tym samych do zajęć dydaktycznych w budynku przedszkola w godzinach od 7.00 do 17.00 przestrzegając wewnętrznych procedur bezpieczeństwa naszego przedszkola.