malyeuropejczyk.edu.pl

PIĘKNY LUTY

Przestawiamy miesiąc luty,

dalej noś zimowe buty!

Bo choć krajobraz nie jest zimowy,

o wiośnie jeszcze nie ma mowy!

Każdy Przedszkolaczek dobrze wie,

kiedy zima kończy się.

Jeszcze czeka na bałwana

i zaspy śniegu po kolana!